ජිනීවා නුවරදී ආණ්ඩුව ඇන ගත්තා ද? පැන ගත්තා ද?

SHARE

https://imadrac.files.wordpress.com/2017/03/ravaya-full-article-in-sinhala.pdf

ලංකාව අපරාධ අධිකරණයට යවන යෝජනාවට සහයෝගයක් නැහැ

රටින් පිට ඊලාම් ආණඩුව නම් සංවිධානයේ ආධාරකරුවන් සහ දකුණු ඉන්දියානු දෙමළ ජාතිකවාදි දේශපාලණ කණ්ඩායම්ද නියෝජනය කරමින් නියෝජිතයින් දෙදෙනෙක් අදහස් දැක්වූ අතර, ඔවුන් කියා සිටියේ තමන් සම අනුග්‍රහය දැක්වූ යෝජනාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රි ලංකාව අපොහෝසත්ව ඇති බැවින්, මෙම ප්‍රශ්ණය ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය වෙත යොමු කළ යුතු බවයි, මෙම අදහස් වලට වෙනත් කිසිවෙකුගේ සහයෝගයක් නොලැබීම විශේෂත්වයකි

SHARE